Som forretningsfører / eiendomsforvalter opptrer vi som gårdeiers representant i alt som har med utvikling og drift av eiendommen å gjøre, og vi rapporterer løpende til styret. Som forretningsfører er vi alltid oppdatert på gjeldende regelverk for MVA, skatt, nybygg, bygningsvedlikehold, HMS, regulering og annet som naturlig knyttes til eiendomsforvaltning og drift.


Økonomisk forvaltning og administrasjon

– Finansiering

– Motta alle fakturaer, attestasjon og utbetalinger

– Løpende regnskap inkludert MVA og grunnlag for årsregnskap

– Grunnlag til revisjon inkludert permanentarkiv

– Budsjettering, gjerne avdelingsvis/koststed/prosjekt

– Holde Brønnøysund oppdatert med korrekt informasjon

– Eventuelt lønn, pensjon og arbeidsgiveransvar

– Interne og eksterne låneavtaler

– Oppfølging av forsikringer

– Bistand til juridiske problemstillinger med advokat
– Utarbeidelse av arealtegninger
– Kontakt med kommunen ifm. festekontrakt, offentlige avgifter m.m.
– Underlag for generalforsamling
– Sekretær for styret, innkalling, protokoll og utføring av styremøter
– Aksjonærbok og aksjonæroppgave
– Arkivering i et forsvarlig, skybasert arkivsystem for løpende sikkerhet og tilgang på alle teknologiske plattformer døgnet rundt

Leietakerforvaltning

– Innhente selskapsinformasjon om alle leietakere
– Inngåelse, reforhandling og avvikling av leieavtaler
– Gjennomføre risikovurderinger

– Innkreving av leieinntekter og gjennomføring av indeksreguleringer
– Oppfølging av nabohenvendelser
– Oppfølging av leietakere og god kundepleie av disse

Driftsforvaltning

– Ansvarlig for driftsleder inkl. rutiner, vedlikeholdsprogram m.m.
– Ansvarlig for FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold)

– Ansvarlig for HMS for gårdeier
– Veiledning og rådgivning

Regnskapsføring

Regnskapsføring ivaretas av vår samarbeidspartner som innehar solid kunnskap om regnskapsføring for blant annet eiendomsselskaper. Regnskapet er ditt viktigste verktøy for innsikt i din bedrifts økonomiske situasjon som hjelper deg å ta riktige beslutninger.