Selskapet utfører lang- og kortsiktig kjøp og salg av aksjer, verdipapirer, fond, egenkapitalbevis og obligasjoner. Samt investerer i mindre private foretak der man har tro på konsept og påvirkningskraft til å øke avkastning.


Investeringsselskap - eiendom

Reis Næring AS

Investeringsselskap - eiendom

Saltbrygga 1 AS

Elektrikerfirma - SOLGT

Stavern Elektro AS

Investeringsselskap - SOLGT

Solo Equity AS

Selskap med flott tomt og næringsbygg på 1900m2 - SOLGT

Hegdal 1 AS

Reklamebyrå med produksjon - SOLGT

UTD Reklameprodusenten

Lokalt fremoverlent meglerforetak - SOLGT

EIE Larvik

Utviklingsprosjekt eiendom - SOLGT

Verningenveien 16 AS

Digitale løsninger basert på innsikt - SOLGT

Insite Media AS

Regnskapsfirma - SOLGT

Holthe Accounting AS

Trykkeri med lang historie - SOLGT

Løkka Grafisk AS

Reklamefirma med produksjon - SOLGT

NorDekor AS

Tomteselskap m/ konsept - SOLGT

Østbyveien 21, Larvik

Prosjekt med 4 boenheter - SOLGT

Franklinveien, Larvik

Fremleiekonsept av lager og opplag - SOLGT

Vestfold Lagerutleie AS

Boligutleie selskap med 14 boliger i Larvik Kommune - SOLGT

UTD INVEST AS

Forvaltningsselskap - eiendom - SOLGT

Alfa Eiendomsdrift AS