Selskapet utfører lang- og kortsiktig kjøp og salg av aksjer, verdipapirer, fond, egenkapitalbevis og obligasjoner. Samt investerer i mindre private foretak der man har tro på konsept og påvirkningskraft til å øke avkastning.


Reklameprodusenten

UTD AS

Investeringsselskap

Lybo Invest AS

Elektrikkerfirma

Stavern Elektro AS

Regnskap

Holthe Accounting AS