Lysnes AS eies av Jørgen Lysnes, og har siden 2010 levert rådgivning og prosjekttjenester innenfor forvalting av eiendom og drift av selskaper. Tjenestene omfatter, økonomi, teknologi, drift og organisasjon ved enkeltprosjekter eller ved utvikling av virksomheter over tid.


LYSNES AS
Org. nr.: 916 269 544
Bank: 1503.31.66178

IBAN: NO9415063166178
BIC/SWIFT: DNBANOKK

Fakturamottak
EHF / PDF til faktura@lysnes.as

Kontaktinformasjon
jorgen@lysnes.as
+47 466 88 999

Adresse
Solaveien 6,
3260 Larvik
Norway

Información del contacto
jorgen@lysnes.as
+34 711 036 984

Dirección
Calle Alta No 30,
03170 Ciudad Quesada,
Rojales, Alicante, Spain