Trenger du noen å sparre med? Ofte kan et blikk utenfra på virksomheten din gjøre at vi sammen oppdager nytt potensial – både for utvikling, spissing av kjernekompetanse og økt lønnsomhet. Med den digitale utviklingen og alt som skjer i de fleste markeder om dagen, er det ikke alltid så enkelt å se de grepene dere bør ta for å være oppdatert og henge med i svingene.


Usikker på hvilken retning bedriften skal ta?

Ønsker dere å vokse, øke lønnsomheten eller effektivisere driften? Ulike bedrifter har ulike behov, og vi legger alltid vekt på å imøtekomme kundens behov, og bidra til å skape verdifulle resultater for dere.

Bedriftsrådgivning hjelper gjerne til med bærekraftig etablering, utvikling og vekst for din virksomhet. Kverner du på en idé som du ønsker å utvikle? Eller har dere behov for en mer effektiv organisering av virksomheten deres? Kanskje du trenger investeringsråd og et ekstra blikk hvordan dere skal forvalte virksomhetens ressurser? Styrken vår ligger i den helhetlige tilnærmingen, og fokus på å komme med konkrete og ”matnyttige” råd i strategiske spørsmål. Operativ erfaring og stor gjennomføringskraft kjennetegner våre bedriftsrådgivere.

– Vi vet hvilke grep som hjelper, vi har verktøyene som fører frem og vi liker å tenke helhetlig, og til det beste for våre kunder, slik at de kan øke lønnsomheten sin.

Noen av våre rådgivningstjenester

– Restrukturering
– Etablering og endring av selskapsstruktur
– Utviklingsprosesser
– Omstillingsprosesser og snuoperasjoner

– Lønnsomhetsanalyser
– Virksomhetsoverdragelse
– Bistand i forbindelse med generasjonsskifte
– Styrerådgivning